2019:

Årets 1. repræsentantskabsmøde d. 3. april 2019 i Heltborg Forsamlingshus.

Årets 2. repræsentantskabsmøde d. 23. maj 2019 på Heltborg Museum.

Årets 3. repræsentantskabsmøde d. 5. september 2019 i Skulpturhaven, Svankær.

Årets 4. repræsentantskabsmøde d. 24. oktober 2019 i BOOA, Bedsted.