Hørdum Hallen kl. 14.30 hvor Connie A. Nordholt fortæller og dramatiserer eventyr af H.C. Andersen

Entré: 50kr./voksne og børn 25kr.

Forfriskning i pausen. Tilmelding til Troels, tlf. 30 24 52 38.

Agger kl. 12.30: Hawfortællinger v. fhv. fiskeskipper K. Iversen i De sorte Huse. Salg af fisketallerken kr. 60,- samt øl, vand, vin, kaffe og kage.

Hovedudstillingen i Doverodde åben kl. 11 - 16. Gratis entré.

Krik-Vestervig: Klostermøllen åben kl. 10 - 17. Thinghuset og Retsmuseet åbent kl. 14 - 17. Mød kunstneren Henny Asboe.

Lyngby kl. 12: Der bydes på let fiskeanretning og fiskeauktion.

Svankjær: Skulpturhaven åben kl. 9 - 19. Bon-Bon Museet åbent kl. 11 - 18.

Villerslev: 'Galleri Friis' har åbent kl. 11 - 17.