INVITATION til Kulturekspressen KUNSTUDSTILLING 2017

 • Det er 23. år i træk, at KULTUREKSPRESSEN i Thy er på sporet i og omkring uge 42 med kulturelle og kunstneriske aktiviteter.
 • Hovedudstillingen finder sted i Doverodde Købmandsgård d. 6. – 22. okt. 2017. Der er FOR-FERNISERING d. 6.10. kl. 16 og egentlig FERNISERING d. 14.10. kl. 14. Udstillingen kan ses dagligt i uge 41, 42 og 43., d. 7. – 29. okt. kl. 11 – 16. Gratis adgang i uge 42.
 • Hver udstiller må indlevere 1 – 3 værker, hvert værk forsynet med kunstnerens navn, mail, tlf.nr. samt titel og pris på værket. Der udfyldes et skema med yderligere art og størrelse anført.
 • Kulturekspressen sørger for ophængning og garanterer ikke for at alle 3 værker kommer med på udstillingen, dog min. ét værk/udstiller.
 • Alle værker skal være ophængnings-/opstillingsklare. HUSK kraftige snore til billeder!
 • Pris for deltagelse: 100kr./deltager. Tilmelding senest d. 15/9.
 • Først når beløbet er indbetalt på konto 9111 0595646294, Sparekassen THY. er tilmelding fuldgyldig.
 • Indlevering af værker:  1/10 kl. 12 – 16 og/el. 2/10 kl. 11 – 18 i Doverodde Købmandsgård. Aflevering af skema og modtagelse af kvittering for aflevering.
 • Afhentning af værker: 29/10 efter kl. 16 (ikke før) og 30.10. ml. 16 og 19. Husk at kvittére for afhentning!
 • Der er ingen forsikring. Det er på eget ansvar at udstille.
 • Vi forbeholder os ret til at offentliggøre de indsendte værker uden vederlag – især med henblik på PR og Kulturekspressens hjemmeside.
 • Der vil blive markedsført i den lokale presse, - bl.a. Thisted Dagblad, Thylands Avis, Thisted Posten, Thy360.dk, FB og forskellige hjemmesider

Som udstiller/kunstner inviteres man også til at udstille yderligere i en forretning, virksomhed eller institution i det sydlige Thy.

Yderligere vejledning herom, kontakt Andreas C. Rosmon, a.c@rosmon.dk el. tlf. 26283770.  Stedet meddeles os, og det bliver ført på udstillingslisten, der ligger på hovedudstillingen i Doverodde Købmandsgård.

Invitér gerne andre kunstnere/kunsthåndværkere, hvis du kender nogle, der kunne være interesserede! Kontakt: karin.nordvestsafari@gmail.com, tlf. 40939080 el. anetteingeborg@ofir.dk, tlf. 97941122.

Tilmelding til

Karin Nikolaus, karin.nordvestsafari@gmail.com, tlf. 40939080 eller Anette Ingeborg, anetteingeborg@gmail.com, tlf. 97941122 og oplys dit navn, adresse, tlf./mobil og mailadresse.

Udstillingsstedet

Nordvest Safari Thy-Mors Doverodde Købmandsgård
Fjordstræde 1, Doverodde,
7760 Hurup
Kontaktperson: Karin Nikolaus, 40939080